Back-end Developer (Java, Spring Boot 2)

Được thành lập tạo Thành phố Hồ Chí Minh, DOSOFTPRO là một công ty công nghệ phát triển giải pháp để số hoá dữ liệu cho các doanh nghiệp để các doanh nghiệp có thông tin real-time vào bất kỳ thời điểm nào

Để thực hiện được việc này, chúng tôi cần Backend developer:

Your role & responsibilities:

 • Xây dựng phần mềm quản lý dữ liệu
 • Tiếp xúc với công nghệ và kiển trúc phần mềm mới nhất để ra giải pháp tốt nhất cho việc quản lý và processing real-time data

Your skills & qualifications:

 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ phần mềm, Khoa học máy tính hoặc tương đương
 • Có 1+ năm kinh nghiệm với Java và Spring Boot 2

Nice to have:

 • Có kinh nghiệm làm việc trên tảng container platform là một lợi thế
 • Có kinh nghiệm làm việc với PostgreSQL là một lợi thế

Expired

Location

 • Toong Oxygen, 628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Recruitment process

 • Round 1:

  1 vòng phỏng vấn với CTO
DOSOFTPRO

Website

Location

 • Toong Oxygen, 628C Xa lộ Hà Nội, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Less than 10

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam