ZYYX Việt Nam

think It, love It

think It, love It

Dự án uỷ thác với các doanh nghiệp Nhật Bản Công ty ZYYX Việt Nam là công ty mới thành lập (100% vốn từ công ty mẹ ở Nhật Bản), chủ yếu tham gia vào các dự án uỷ thác với các doanh nghiệp Nhật Bản. Công ty rất hoan nghênh các bạn muốn làm việc tại công ty, đóng góp tiếng nói vào sự phát triển của công ty.

ZYYX Việt Nam}

More jobs at ZYYX Việt Nam

Benefits

Thưởng tháng 13, review lương 2 lần một năm

Hỗ trợ ăn trưa, hỗ trợ phí đi lại

Trợ cấp thi chứng chỉ kỹ thuật, năng lực tiếng nhật, các seminar ngoài công ty

Tham gia bảo hiểm theo quy định của nhà nước

Khám sức khoẻ định kỳ 1 năm 1 lần

Nghỉ phép: theo quy định của nhà nước

Thứ 2 đến thứ 6