ZOOKIZ
ZOOKIZ

ZOOKIZ

We make the emotionally connected world!

About us

Công ty phát triển các dịch vụ quảng cáo dựa trên các nhân vật hư cấu - fictional characters- như comic, sticker, animation trên các nền tảng social media.

Benefits

  • Thưởng hiệu suất
  • Review lương 2 lần 1 năm

General information

Industry

Dịch vụ doanh nghiệp

Company size

10-24

Nationality

  • South-Korea

    South-Korea

Contact information


Office address

  • 135 Hai Bà Trưng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh