WorkGot

WorkGot

“WE make the WORK get GOOD”

“WE make the WORK get GOOD”

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Products
Amazon Web

Location

Tầng lững tòa nhà Topaz 1, số 92 nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam