WorkGot

WorkGot

“WE make the WORK get GOOD”

“WE make the WORK get GOOD”

CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Products
Amazon Web

Location

  • Tầng lững tòa nhà Topaz 1, số 92 nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Tech stack

Nationality

Vietnam