Willer Vietnam Co., Ltd.

Willer Vietnam Co., Ltd.

Công ty Willer Việt Nam 100% vốn Nhật Bản chuyên hoạt động trong lĩnh
vực tư vấn và quản trị hệ thống máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch
vụ xe buýt tốc hành, sản phẩm tour trọn gói inbound và outbound cho
khách nước ngoài.

Location

  • No.501, Euro Building, 27 Tran Duy Hung, Cau Giay, Hanoi