WES JSC

WES JSC

  • WES JSC được thành lập từ năm 2016 bởi Các chuyên gia đến từ lĩnh vực Công nghệ thông tin và Tài chính. 
  • Với sự phát triển của khoa học công nghệ, cách mạng công nghệ 4.0 được dự đoán sẽ chuyển hóa toàn bộ thế giới thực sang thế giới số. Qua đó, nó sẽ góp phần thay đổi toàn diện cuộc sống của con người ở tất cả các lĩnh vực, từ kinh tế – văn hóa – xã hội cho tới quốc phòng an ninh. Đó cũng là một trong những nhân tố lớn thúc đẩy sự hình thành các đô thị thông minh trong tương lai, Chính vì vậy WES JSC ra đời với mục đích cung cấp và tư vấn cho các doanh nghiệp giải pháp áp dụng công nghệ 4.0 trong kinh doanh và từng bước triển khai vào hệ thống kinh doanh của doanh nghiệp.
  • http://wes.vn/
WES JSC
WES JSC
WES JSC

Location

  • 243 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy Hà Nội

Tech stack