VNPT - NET

VNPT - NET

Hạ tầng thông minh - Phong cách hàng đầu - Chất lượng chuyên nghiệp

Hạ tầng thông minh - Phong cách hàng đầu - Chất lượng chuyên nghiệp

Tổng Công ty Hạ tầng mạng (tên gọi tắt VNPT-Net) là đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam. Được thành lập theo Quyết định số 86/QĐ-VNPT-HĐTV-TCCB ngày 08 tháng 5 năm 2015của Hội đồng thành viên Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam trên cơ sở tổ chức lại Công ty Viễn thông Liên tỉnh (VTN), bộ phận quản lý và điều hành viễn thông của Tập đoàn, bộ phận hạ tầng của các đơn vị Công ty Dịch vụ Viễn thông (Vinaphone), Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC), Công ty Viễn thông Quốc tế (VNPT-I), vệ tinh Vinasat 1, 2 và hạ tầng kỹ thuật của các Trung tâm Chuyển mạch Truyền dẫn thuộc 63 viễn thông tỉnh thành phố.

Thực hiện chức năng chính: - Quản lý sử dụng các nguồn lực của Nhà nước được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam phân giao cho Tổng Công ty, tổ chức thực hiện các dự án đầu tư phát triển nhằm phát triển phần vốn và các nguồn lực khác được giao -Tổ chức, quản lý, khai thác, điều hành phát triển mạng lưới viễn thông theo quy định của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và những quy định quản lý của nhà nước về viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông. - Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan đảng, nhà nước; phục vụ quốc phòng, an ninh, ngoại giao; các yêu cầu thông tin liên lạc khẩn cấp; đảm bảo các dịch vụ viễn thông cơ bản. - Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đổi mới công nghệ, trang thiết bị theo quy hoạch. - Tham gia các tổ chức viễn thông quốc tế với tư các đại diện cho Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam khi được ủy quyền. - Hợp tác, phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị khác trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam để đạt được các mục tiêu kế hoạch chung về sản xuất kinh doanh.

VNPT - NET

Website

Location

  • Số 30, đường Phạm Hùng, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
  • 1 Lê Lợi, Phường 1, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang

Company size

Over 1000

Industry

Nationality

Vietnam