VNPT-IT

Công ty Công nghệ thông tin VNPT-IT (Tên viết tắt: VNPT-IT)

Công ty Công nghệ thông tin VNPT-IT (Tên viết tắt: VNPT-IT)

Công ty Công nghệ thông tin VNPT-IT (Tên viết tắt: VNPT-IT) được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-VNPT-HĐTV-NL ngày 01 tháng 03 năm 2018 của Chủ tịch Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, trên cơ sở tổ chức lại các nhiệm vụ và nguồn lực công nghệ thông tin thuộc Tập đoàn.

VNPT-IT hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu phát triển, tích hợp các sản phẩm dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ nội bộ Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và các khách hàng bên ngoài VNPT-IT (bao gồm cả khách hàng Quốc tế).

VNPT-IT đặt mục tiêu xây dựng một hệ sinh thái tích hợp trọn gói các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và Internet lớn nhất Việt Nam, từ đó mang sản phẩm - dịch vụ của chúng tôi đến với thị trường quốc tế. Để làm được điều này, VNPT-IT đề ra chiến lược phát triển xoay quanh 4 giá trị cốt lõi:

  • Con người là chìa khóa
  • Khách hàng là trung tâm
  • Sáng tạo không ngừng
  • Đối tác đáng tin cậy

http://vnptit.vn

VNPT-IT}

VNPT-IT}

VNPT-IT}

Đãi ngộ

Mức thu nhập offer từ 200- 500 triệu/năm.

Phụ cấp ăn trưa 730.000 VND/tháng.

Phụ cấp điện thoại, Bảo hiểm XH, BHYT....

Phụ cấp độc hại 220.000VND/tháng

Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ.

Teambuilding, nghỉ mát hàng năm...

Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 từ thứ 2 đến thứ 6.