VNITSolutions
VNITSolutions

VNITSolutions

About us

VNIT Solutionsは日本市場としっかり協力に基づいて設立されました。 開発致したプロジェクトの納品は複数の国と日本の政府と企業に使用して頂いています。 VNIT Solutionsは個人の能力が自身のキャリアを安定的に開発するために全部発揮できるところです。                                                                                                  --------------------------------------------------------------------------------------------------------

VNIT Solutions được thành lập dựa trên sự hợp tác chặt chẽ với thị trường Nhật Bản. Các project phục vụ cho chính phủ và các tập đoàn lớn. Được sử dụng trên nhiều quốc gia. VNIT Solutions là nơi mà bạn sẽ thể hiện được hết khả năng của mình, để phát triển sự nghiệp một cách bền vững.

Website: https://vnitsolutions.jimdo.com/

General information

Contact information


Office address

  • Lầu 2, MB Building - 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM