Vigilant Solutions

Vigilant Solutions

Vigilant, a member of Motorola

Vigilant, a member of Motorola

English version:

In global, Vigilant Solutions, a member of Motorola Solutions company, is a provider of image analysis applications using computer vision as well as machine learning technology.

In Vietnam, Vigilant Solutions company, established in 2006, has the core business as Engineering Unit and R&D for Vigilant Solutions U.S.

Phiên bản tiếng Việt (Vietnamese version):

Vigilant Solutions là một công ty thuộc Motorola Solutions, chuyên cung cấp các ứng dụng xử lý hình ảnh sử dụng công nghệ thị giác máy tính và máy học.

Tại Vietnam, công ty Vigilant Solutions thành lập năm 2006, là đơn vị kỹ thuật và R&D cho Vigilant Solutions U.S.

Vigilant Solutions
Vigilant Solutions

Website

Location

  • Trụ sở chính: 88A-88B, Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
  • VP Đại diện: 21C-21D Nguyễn Văn Trỗi, Phường 12, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

United States