VietNam Agency Group

VietNam Agency Group

About us

VietNam Agency Group là một tổ hợp gồm các công ty sẽ ra mắt vào tháng 3/2017 với:
- Một công ty truyền thống Marketing tổng thể 
- Một sàn Coworking rộng gần 1000m2 tại D2 Giảng Võ với xu hướng mới, phong cách hiện đại
- Một công ty tư vấn marketing riêng cho ngành Dược phẩm

General information

Contact information


Office address

  • Tầng 3, D2 Giảng Võ