V3Tech
V3Tech

V3Tech

V3Tech - The perfect choice for your next project

About us

V3 Tech provides innovative, strategic and technical development for a wide range of products and services including Solution consultancy, Web/Mobile software design and development, E-commerce applications.

We are honored to be an companion, heading to the success with customers in different fields.

Benefits

 • mức lương hấp dẫn: 32-39M
 • Phụ cấp bữa ăn, di chuyển, thâm niên...
 • Thưởng lễ, sinh nhật
 • 4-6 ngày nghỉ định kỳ/tháng và nghỉ lễ
 • Tham gia Company Trip hàng năm
 • Tăng lương hàng năm
 • Lương tháng 13
 • Thưởng bán niên
 • Nghỉ việc riêng, nghỉ ốm, nghỉ thai sản có lương
 • Thường xuyên được trau dồi và nâng cao kiến thức
 • Nhiều quyền lợi khác...

General information

Industry

Phần Mềm

Company size

100-499

Contact information


Office address

 • 28E0, Street (St 292), Phnom Penh, Cambodia