Usol Vietnam
Usol Vietnam

Usol Vietnam

Tạo cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực trẻ tài năng của Việt Nam

About us

Công ty TNHH USOL Việt Nam là Công ty thành viên, được đầu từ 100% bởi tập đoàn công nghệ nổi tiếng Nhật Bản Nihon UNISYS. Được thành lập 01/06/2006, sau 14 năm phát triển, hiện tại chúng tôi có gần 300 nhân viên và đang từng bước khẳng định vị thế tại thị trường gia công phần mềm Việt Nam và Châu Á. 

Cùng với việc đáp ứng giải pháp, dịch vụ cho thị trường Nhật Bản, Usol Việt Nam tham vọng phát triển thị phần tại Việt Nam và nhiều nước khác trong khu vực. Tạo ra cơ hội phát triển cho nguồn nhân lực trẻ tài năng của Việt Nam là tâm huyết, mục tiêu của Usol Việt Nam.

Với phương châm đó, chúng tôi luôn tìm kiếm những nhân sự là các kỹ sư phần mềm muốn làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, quy trình chuẩn hóa theo tiêu chuẩn Nhật Bản để làm ra những sản phẩm chất lượng nhất.

General information

Industry

Outsourcing

Company size

100-499

Nationality

  • Japan

    Japan

Contact information