UNSTATIC LTD Co

UNSTATIC LTD Co

Bạn yêu thích công nghệ? Bạn mong muốn làm việc có ý nghĩa? Chúng tôi đang tìm bạn!

Bạn yêu thích công nghệ? Bạn mong muốn làm việc có ý nghĩa? Chúng tôi đang tìm bạn!

Chúng tôi tin rằng với sức mạnh của công nghệ, chúng ta có thể xây dựng những thứ có sự ảnh hưởng tích cực tới xã hội. Chúng tôi xây dựng những sản phẩm có thể giúp mọi người có thể trở thành phiên bản tốt hơn của họ.

UNSTATIC LTD Co
UNSTATIC LTD Co

Website

Location

  • 266 Đội Cấn, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội
  • Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam