Unicolor Vietnam

Unicolor Vietnam

About us

CTCP Unicolor Vietnam với thương hiệu GloryBites Chocolate - hoạt động trong lĩnh vực sản xuất Chocolate - với định hướng phát triển trở thành một thương hiệu đứng đầu trong lĩnh vực sản xuất Chocolate tươi, Chocolate nguyên liệu, hệ thống café shop, sản phẩm quà tặng cao cấp, …

General information

Contact information


Office address

  • 226A La Thành, Hà Nội