TWG TECHNICAL WORLD GROUP

TWG TECHNICAL WORLD GROUP

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Kỹ Thuật

Công Ty Cổ Phần TWGROUP là một Tập đoàn chuyên đầu tư trong các lĩnh vực về bệnh viện, phát triển giáo dục, xây dựng và bất động sản, bao gồm 9 Công ty thành viên (Công ty Cổ phần TW, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo Dục Thế Giới Kỹ Thuật,Công ty xây dựng LB,...) Công ty thành lập từ năm 2013 đến hiện tại đã trở thành 01 Tập đoàn đa ngành nghề và tập trung phát triển những ngành nghề cốt lõi nhằm mang lại những giá trị cho cộng đồng, cho xã hội. Với mong muốn sẽ góp phần xây dựng nền giáo dục và chăm sóc y tế của đất nước ngày càng tốt hơn, góp phần tạo nên một thế hệ trẻ của Việt Nam bản lĩnh, tự tin, Tập đoàn TWGROUP đang ngày càng mở rộng và phát triển mạnh mẽ. Để thực hiện được sứ mệnh ấy, TWGROUP rất cần những đồng nghiệp cùng chung chí hướng, tương đồng về giá trị.

TWG TECHNICAL WORLD GROUP
TWG TECHNICAL WORLD GROUP
TWG TECHNICAL WORLD GROUP

Website

Location

  • 44 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. HCM, Phường 04, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Industry