TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S
TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S

TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S

About us

Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia Việt Nam, đào tạo từ bậc Tiểu học đến hết Trung học phổ thông theo mô hình hướng tới song bằng khi tốt nghiệp THPT.

General information

Industry

Giáo dục

Company size

100-499

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Contact information


Office address

  • B17 Kim Liên, Phố Lương Đình Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội