TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S

TRƯỜNG PHỔ THÔNG LIÊN CẤP H.A.S

Trường Phổ thông Liên cấp H.A.S nằm trong hệ thống giáo dục quốc gia Việt Nam, đào tạo từ bậc Tiểu học đến hết Trung học phổ thông theo mô hình hướng tới song bằng khi tốt nghiệp THPT.

Website

Location

  • B17 Kim Liên, Phố Lương Đình Của, Phường Kim Liên, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Company size

100-499

Industry

Nationality

Vietnam