TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH

About us

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, trực thuộc Tập đoàn Dệt May Việt Nam. Được thành lập vào 5 tháng 6 năm 2005, tiền thân là Cao đẳng Nguyễn Tất Thành

Ra đời từ chủ trương xã hội hóa giáo dục, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã không ngừng đầu tư, xây dựng và phát triển để trở thành một trường đại học đẳng cấp quốc gia và hội nhập quốc tế. Sau gần 20 năm, đến này trường đã có những bước tiến vượt trội trong công tác đào tạo với 14 khoa, 54 chương trình đào tạo các bậc thuộc các khối ngành: Sức khỏe, Kinh tế, Xã hội – Nhân văn, Kỹ thuật – Công nghệ, Nghệ thuật – Mỹ thuật.

General information

Industry

Giáo dục

Company size

Over 1000

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Contact information


Office address

  • 300A Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh