Trung Tâm Tính Cước và Thanh Khoản MobiFone

Trung Tâm Tính Cước và Thanh Khoản MobiFone

Kết nối giá trị - Khơi dậy tiềm năng

Kết nối giá trị - Khơi dậy tiềm năng

Trung tâm Tính cước và Thanh khoản MobiFone là đơn vị trực thuộc Tổng Công ty Viễn thông MobiFone, có chức năng, nhiệm vụ quản lý, vận hành, khai thác hệ thống Tính cước và Quản lý khách hàng tập trung, hệ thống Đối soát cước tập trung, các hệ thống phụ trợ phục vụ hoạt động SXKD, các hệ thống Công nghệ thông tin phục vụ SXKD nội bộ của MobiFone; Công tác Phân tích dữ liệu phục vụ SXKD của MobiFone.

Trung Tâm Tính Cước và Thanh Khoản MobiFone

Website

Location

  • Tòa nhà MobiFone, số 5 ngõ 82 phố Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
  • Tòa nhà Mobifone - MM18, Trường Sơn, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam