Trung Tâm Quản Lý, Điều Hành Mạng (NOC) - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

Trung Tâm Quản Lý, Điều Hành Mạng (NOC) - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

Cộng hưởng tiên phong đồng lòng phát triển

Cộng hưởng tiên phong đồng lòng phát triển

Trung tâm Quản lý, điều hành mạng (NOC) trực thuộc MobiFone là đơn vị quản lý, vận hành thiết bị mạng lõi, truyền dẫn, VAS/IN, an ninh mạng Viễn thông, công cụ điều hành VHKT, hệ thống thu thập số liệu và báo cáo.

Trung Tâm Quản Lý, Điều Hành Mạng (NOC) - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone
Trung Tâm Quản Lý, Điều Hành Mạng (NOC) - Chi Nhánh Tổng Công Ty Viễn Thông Mobifone

Website

Location

  • Tòa nhà MobiFone - Lô VP1, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam