Trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng

Trung tâm phát triển phần mềm Đại học Đà Nẵng

Software Development Centre - The University of Da Nang

Software Development Centre - The University of Da Nang

Trung tâm phát triển phần mềm, Đại học Đà Nẵng (Tên viết tắt là SDC – Software Development Centre) là một thành viên trực thuộc Đại học Đà Nẵng

  • Nghiên cứu, phát triển hạ tầng về CNTT-TT; Hoạt động sản xuất, kinh doanh; triển khai ứng dụng, phát triển phần mềm, chuyển giao công nghệ, tư vấn các giải pháp trong lĩnh vực CNTT-TT
  • Đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực kinh tế, kỹ thuật chất lượng cao
  • Tư vấn & chuyển giao Khoa học công nghệ

Website

Location

Tòa nhà Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Phường Hải Châu I, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

England

Vietnam