TrueData
TrueData

TrueData

Kiến tạo giá trị thật

About us

Công ty TrueData hoạt động trong lĩnh vực chip, với nhiều bằng sáng chế cho các ứng dụng liên quan đến chip và công nghệ AI. Các dự án của TrueData dựa trên 03 yếu tố :

  • Sản phẩm mang lại giá trị cho người dùng
  • Sản phẩm phải có lợi thế cạnh tranh tuyệt đối
  • Đội ngũ thực hiện dự án là một team có mục tiêu và sứ mệnh rõ ràng

General information

Industry

Software

Company size

100-499

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Tech stack

Contact information


Office address

  • Số 1 đường 43, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh