Toyota Financial Services Vietnam

Toyota Financial Services Vietnam

Vươn cao - Linh hoạt - Hợp tác

Vươn cao - Linh hoạt - Hợp tác

Công Ty TNHH MTV Tài Chính Toyota Việt Nam (TFSVN) là công ty tài chính 100% vốn nước ngoài được đầu tư bởi Tập đoàn Tài chính Toyota (TFC), và là thành viên của Tập đoàn Dịch vụ Tài Chính Toyota (TFSC). 

Mục tiêu kinh doanh TFSVN hướng tới là cung cấp các sản phẩm tài chính tiện lợi cho các Khách hàng và Đại lý ủy quyền của Nhà sản xuất. TFSVN tự hào là thành viên của mạng lưới hơn 40 công ty Tài chính Toyota đang hoạt động trên toàn thế giới.

Toyota Financial Services Vietnam

Website

Location

  • Unit 04 – 05, 12th Floor, Saigon Centre Tower 2 (No 67, Le Loi Street), Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam