Toyo System & Nikkoku Vietnam

Toyo System & Nikkoku Vietnam

Bảo vệ sức khỏe Việt là bảo vệ quan hệ Việt Nhật

Bảo vệ sức khỏe Việt là bảo vệ quan hệ Việt Nhật

Là công ty con của tập đoàn Nikkoku Trust - tập đoàn rất lớn tại Nhật, có hơn 80 năm hoạt động. Các công ty IT trong tập đoàn có sản phẩm lên đến hơn 30 tuổi và đến nay sau nhiều cải tiến vẫn đứng hàng Topshare tại Nhật. Mục tiêu thành lập công ty con tại VN là mong muốn mang bí quyết của tập đoàn phục vụ sức khỏe người Việt.

Toyo System & Nikkoku Vietnam

Website

Location

  • No 81 tòa Lucky số 81 Trần Thái Tông, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam