TOPPION

TOPPION

TOPPION - CHÚNG TÔI LÀ AI?

TOPPION - CHÚNG TÔI LÀ AI?

  1. Năng lực lõi: Tích hợp các công nghệ hàng đầu Thế giới tạo ra công nghệ độc nhất MTC-RESULT trên nền tảng năng lực triển khai của đội ngũ chuyên gia tiêu chuẩn Quốc tế
  2. Triết lý hoạt động: Cho & Nhận; Đồng hành thực thi; Cam kết kết quả
  3. Tầm nhìn: Trở thành hình mẫu trong việc ứng dụng công nghệ huấn luyện và tư vấn triển khai đảm bảo kết quả dành cho lãnh đạo, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn quốc tế theo mô hình MTC-RESULT Việt nam và khu vực
  4. Sứ mệnh: TOPPION khao khát đồng hành cùng các Nhà lãnh đạo thực hiện hoài bão xây dựng một tổ chức trường tồn bằng cách: Lập trình lại mô thức nhằm tạo ra những lãnh đạo hình mẫu

Website

Location

  • Lầu 5, 55 Trương Quốc Dung, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam