Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ
Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

Tổng công ty Bảo Việt Nhân Thọ

About us

Bảo hiểm nhân thọ “Bảo Kim Như Ý” của công ty Bảo hiểm Bảo Việt Nhân thọ là sản phẩm kết hợp bảo vệ và tiết kiệm: vừa giúp bạn và gia đình an tâm tài chính trước các rủi ro sinh mạng, sức khỏe vừa giúp bạn tiết kiệm an toàn với lãi suất được cam kết hàng năm.

  • Quyền lợi tử vong tối đa 500 triệu.
  • Quyền lợi thương tật vĩnh viễn do tai nạn tối đa 500 triệu.
  • Quyền lợi bệnh hiểm nghèo tối đa 200 triệu.
  • Lãi suất cam kết tối thiểu năm đầu 5%

General information

Industry

undefined

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Contact information


Office address

  • 31C Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh