TOMOSIA VIET NAM

TOMOSIA VIET NAM

"Together" "Happiness" "Lights"

"Together" "Happiness" "Lights"

Tên #TOMOSIA là cách chơi chữ tiếng Nhật, có nghĩa là win-win, happy together.

Ở TOMOSIA, chúng tôi đề cao văn hoá công ty và các giá trị gia đình, bạn bè. Sẽ chẳng đi đến đâu với 1 tư duy tập trung vào lợi nhuận và những con số.

Ở TOMOSIA, bạn sẽ phải học hỏi không ngừng về các công nghệ tiên phong. Đối tác của TOMOSIA chủ yếu là các startup đến từ Nhật Bản, về fintech, IoT, AI, … Họ là những người rất năng động, sáng tạo, và TOMOSIA cũng phải như thế.

Ở TOMOSIA, bạn cứ làm những gì mình thích, nhưng bạn phải là người giỏi nhất về lĩnh vực đó.

 

TOMOSIA VIET NAM
TOMOSIA VIET NAM

Website

Location

  • Tầng 5 Toà nhà Bách Anh, Số 52 Chùa Hà, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Company size

25-99

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam