Tinai Private Limited (Dreamerly)

Tinai Private Limited (Dreamerly)

Dreamerly - Nơi đam mê biến thành nghệ thuật

Dreamerly - Nơi đam mê biến thành nghệ thuật

Ở Dreamerly, được bạn trực tiếp xây dựng nền tảng thương mại điện tử kết nối hoạ sĩ với khách hàng. Chúng tôi dự kiến nền tảng sẽ mở rộng ra nước ngoài, cũng như đi sâu vào các mảng anime, comics, và gaming. Dreamerly sẽ là nơi bạn được thoả sức thể hiện khả năng suy nghĩ độc lập, trí tò mò, khao khát phục vụ người sử dụng, thay vì phải nghe lệnh từ cấp trên. Nếu bạn khao khát được tự mình phát triển products và phát triển bản thân trong môi trường startup, hãy tham gia cùng chúng tôi.

Tinai Private Limited (Dreamerly)

Website

Location

  • 1 Robinson Road, AIA Tower #17-00, Singapore, Singapore 048542, Oversea

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Singapore