The OlymWorld Academy
The OlymWorld Academy

The OlymWorld Academy

About us

The OlymWorld Academy là một tổ chức đào tạo những kỹ năng về tư duy & phát triển bản thân mang tính ứng dụng thực tiễn cao, được phát triển & chứng nhận toàn cầu bởi 03 tổ chức đào tạo hàng đầu thế giới: The John Maxwell Team, The Canfield Training Group & Brian Tracy International - định vị ưu thế về Thành công Cá nhân, Kinh doanh Đột phá & Tinh hoa Lãnh đạo. Chúng tôi là nơi hội tụ những đối tác xuất bản, truyền thông hàng đầu & đồng thời là một công ty thuộc The Olym Of Companies, với phương châm hoạt động “Để trở thành người giỏi nhất trong bất kỳ lĩnh vực gì, hãy học hỏi từ những người giỏi nhất thế giới trong lĩnh vực đó.

 

General information

Contact information


Office address

  • Lầu 46, Số 02 Hải Triều, Q. 01, Tp. HCM, Việt Nam, Hồ Chí Minh, Việt Nam