Technology Product & Service

Technology Product & Service

Technology Product and Services là công ty công nghệ kinh doanh các sản phẩm phần mềm và ứng dụng tại USA. Thành lập từ năm 2016 với các thành viên có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực công nghệ tại USA, Technology Product and Services mong muốn có thể tìm được những chiến binh tài ba có đam mê với công nghệ và mục tiêu hướng tới làm việc và xây dựng sự nghiệp tại Việt Nam và Mỹ. 

Location

  • 99 Tân Mai, Phường Tân Mai, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam