Tập Đoàn Belief Holdings

Tập Đoàn Belief Holdings

Where the best become better!

Where the best become better!

Tập Đoàn Belief Holdings là một trong những đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về nghiên cứu, phân phối các sản phẩm Healthy & Beauty và công nghệ y sinh.

03 dự án công nghệ hiện tại của Tập Đoàn Belief Holdings:

  • E-Commerce Platform. Ngôn ngữ lập trình chủ đạo là PHP, Node.js, React
  • Collaborator Connection Platform. Ngôn ngữ lập trình chủ đạo là PHP, Node.js, React
  • ERP quản trị nội bộ. Ngôn ngữ lập trình chủ đạo là Python và Odoo Framework

Quy mô Tập Đoàn Belief Holdings hiện tại hơn 300 nhân viên có trụ sở tại Nhật Bản, Hà Nội, Hồ Chí Minh. Khối công nghệ đặt mục tiêu trong năm 2022 phát triển từ 15 nhân sự lên 30 nhân sự gồm developer, tester, BA, PO, PM, Deputy CTO,...

Tập Đoàn Belief Holdings
Tập Đoàn Belief Holdings
Tập Đoàn Belief Holdings
Tập Đoàn Belief Holdings
Products
E-Commerce Platform

Ngôn ngữ lập trình chủ đạo là PHP, Node.js, React.

E-Commerce Platform
Collaborator Connection Platform

Ngôn ngữ lập trình chủ đạo là PHP, Node.js, React.

Collaborator Connection Platform
ERP quản trị nội bộ

Ngôn ngữ lập trình chủ đạo là Python và Odoo Framework.

ERP quản trị nội bộ

Website

Location

  • Tầng 01 tòa nhà GP Invest, số 170 đường Đê La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam