Stormie Brand
Stormie Brand

Stormie Brand

About us

Công ty đầu tư và giải pháp truyền thông Stormie Brand, khởi đầu là dự án giải nhất Kawai 2010. Bắt đầu và phát triển được gần 6 năm và hoạt động chính thức từ 2015. Công ty đang ngày trở nên tạo niềm tin từ giá trị khác biệt cho khách hàng. Đó là xây dựng và đồng hành cùng thương hiệu. Thương hiệu cảm xúc là key word gắn liền với từng sản phẩm tại Stormie Brand.

Chi tiết: https://issuu.com/stormiebrandvn/docs/stormie-brand-profile

 

General information

Contact information


Office address

  • 36 Hoàng Cầu, tòa nhà Anh Minh, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội