Spazone

Spazone

Spazone - Khơi nguồn sáng tạo

Spazone - Khơi nguồn sáng tạo

Location

  • Số 1.106 Toà nhà Sunrise City North tầng 1, 27 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Hưng, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam