SourceCode Australia

SourceCode Australia

Think outside the box

Think outside the box

SourceCode Pty Ltd được thành lập vào năm 2003, là một công ty Outsourcing, Producing chuyên cung cấp sản phẩm dịch vụ ứng dụng Web và mobile cho các lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bất động sản, giáo dục.  Chúng tôi đã hợp tác với hàng trăm khách hàng trên thế giờ kể từ khi thành lập. Hiện có hàng trăm nhân viên tại các chi nhánh trên thế giới

Products
Fintech application

Website

Location

  • 32 Đường Đa Phước 1, Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng

Company size

100-499

Industry

Tech stack

Nationality

Australia