SOT

Secure Optimized Technology

Secure Optimized Technology

SOT Co.,Ltd là một công ty có vốn nước ngoài về lĩnh vực IT được thành lập năm 2019 tại Việt Nam. Hiện tại, đã có một số kỹ sư làm việc tại công ty chúng tôi, nhưng vì nhu cầu mở rộng kinh doanh chúng tôi đang có cần tuyển thêm một vài kỹ sư mới. 

Điều công ty chúng tôi luôn luôn hướng đến.

  • Một công ty vừa mang lại lợi ích cho nhân viên, và cho cả gia đình của họ.
  • Giúp mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa sở trường.
  • Mạng lại sự tự do và độc lập cho toàn thể nhân viên.
Benefits

Mức lương hấp dẫn

Phụ cấp đi lại

Phụ cấp học ngoại ngữ

Tiệc team building mỗi tháng

Kết hôn, thai sản

Kỹ năng ngoại ngữ, vì làm việc trong môi trường hầu như là sử dụng ngoại ngữ

Làm quen với những kỹ sư ưu tú, những nhân viên đầy sáng tạo trong công ty

Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6