SOOSKY LLC

SOOSKY LLC

Play Hard - Work Harder

Play Hard - Work Harder

SOOSKY LLC là công ty Product với sản phẩm chủ yếu là Mobile App/Game trên cả 2 hệ điều hành iOS và Android. Luôn Luôn lấy con người làm giá trị cốt lõi lâu bền để phát triển, chúng tôi mong rằng có thể tìm kiếm được những nhân tài có tính cách và năng lực phù hợp để phát triển công ty cũng như đem đến các sản phẩm chất lượng cho khách hàng.

SOOSKY LLC
SOOSKY LLC
SOOSKY LLC
SOOSKY LLC
SOOSKY LLC

Website

Location

  • 15 Nhà vườn, Khu đô thị Vĩnh Hoàng, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

United States