Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Nâng cao tính minh bạch của thị trường và chất lượng hàng hóa dịch vụ

About us

Nhằm đáp ứng sự phát triển nhanh chóng của thị trường, đáp ứng quá trình đổi mới nền kinh tế, tái cơ cấu các doanh nghiệp, ngày 11/05/2007 Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 599/QĐ chuyển Trung Tâm thành Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), hoạt động theo mô hình Công ty TNHH Một Thành viên (100% vốn chủ sở hữu thuộc Bộ Tài chính).

Việc chuyển đổi mô hình đã giúp HOSE có một vị trí tương xứng với các Sở Giao dịch khác trên thế giới trong mối quan hệ và hợp tác quốc tế, từ đó, nâng cao vị trí và tầm ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Benefits

  • Đầy đủ các chế độ theo luật lao động hiện hành.
  • Chính sách phúc lợi theo quy định đa dạng.
  • Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở.
  • Cơ sở vật chất và công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi.
  • Cơ hội phát triển bản thân.
  • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6

General information

Industry

Chứng khoán

Company size

100-499

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Tech stack

Contact information


Office address

  • 16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh