• Công ty TNHH Snap Innovations là công ty công nghệ - tài chính
  • Thông qua liên hệ tư vấn liên tục với những người chơi toàn cầu, chúng tôi giữ nhịp đập của ngành công nghiệp fintech nhịp độ nhanh và nỗ lực để giữ khách hàng của chúng tôi trước đối thủ cạnh tranh.
  • http://www.snapinnovations.com/

SNAP innovations Pte Ltd}

SNAP innovations Pte Ltd}

SNAP innovations Pte Ltd}

SNAP innovations Pte Ltd}

Benefits

13th Salary, Salary Review (2 time / year), Bonus Project

The wage agreements in interview

Able to work in an active and professional working environment

Company Trip

Weekly Office Party

Time working: 09:00 AM - 06:00 PM from Monday to Friday.