SNAP innovations Pte Ltd
SNAP innovations Pte Ltd

SNAP innovations Pte Ltd

About us

  • Công ty TNHH Snap Innovations là công ty công nghệ - tài chính
  • Thông qua liên hệ tư vấn liên tục với những người chơi toàn cầu, chúng tôi giữ nhịp đập của ngành công nghiệp fintech nhịp độ nhanh và nỗ lực để giữ khách hàng của chúng tôi trước đối thủ cạnh tranh.
  • http://www.snapinnovations.com/

Benefits

  • 13th Salary, Salary Review (2 time / year), Bonus Project
  • The wage agreements in interview
  • Able to work in an active and professional working environment
  • Company Trip
  • Weekly Office Party
  • Time working: 09:00 AM - 06:00 PM from Monday to Friday.

General information

Tech stack

Contact information


Office address

  • 193/1 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh