SME Hospital
SME Hospital

SME Hospital

About us

SME Hospital (“Bệnh viện” cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa) là một tổ chức tập hợp các chuyên gia ở các lĩnh vực, trực tiếp tư vấn, triển khai và chuyển giao các kiến thức, quy trình để nâng cao “sức khỏe” cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam về mọi mặt: Quản trị, tài chính, kế toán, nhân sự, luật, marketing, truyền thông, thương hiệu, bán hàng… Chúng tôi sắp triển khai dự án xây dựng ứng dụng ERP cho ngành bán lẻ trên nền tảng web.

General information

Contact information


Office address

  • 173 Xuân Thủy