Shinhan Securities
Shinhan Securities

Shinhan Securities

Bringing value and making a difference

About us

Shinhan Securities Vietnam is a 100% owned subsidiary of Shinhan Investment Corp. Shinhan Securities Vietnam Limited (“Shinhan Securities”) was established in February 2016 after the initial acquisition of Nam An Securities in July 2015.

Shinhan Investment là công ty con có 100% vốn của Tập đoàn Tài chính Shinhan, vào tháng 7 năm 2015 đã mua lại cổ phần của Chứng khoán Nam An tại Việt Nam và thành lập nên Công ty TNHH Chứng khoán Shinhan Việt Nam (“Chứng khoán Shinhan”) vào tháng 2 năm 2016.​

Thông qua mạng lưới rộng khắp toàn cầu của Tập đoàn tài chính Shinhan và tại Việt Nam, Chứng Khoán Shinhan ưu tiên đặt mục tiêu hàng đầu với vai trò là "Người dẫn đường" cho sự đầu tư thành công để tạo ra giá trị mà khách hàng mong muốn và thiết kế một tương lai tốt đẹp hơn.

Benefits

 • Working time: 05 days/week (Monday to Friday
 • Opportunity for promotion and career development
 • Compulsory insurances full salary (Social Insurance, Health Insurance, Unemployment Insurance) based on the Labor Code and BaoViet Health Insurance based on the Company's regulations
 • 11 Public holidays based on the Labor Code, 16 Annual leave days based on the Company's regulation, 5-year-employee has 01 more annual leave day
 • Company Team Building Trip every year
 • Competitive Income
 • Attractive Bonus’s Policy
 • Training sponsorship programs: Securities certificates, Soft skills, Technical skills
 • Professional and dynamic working environment
 • Salary: Negotiation

General information

Industry

undefined

Nationality

 • South-Korea

  South-Korea

Tech stack

Contact information


Office address

 • Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh