SAI GON KITCHEN CLUB

SAI GON KITCHEN CLUB

About us

SAIGON KITCHEN CLUB CHUYÊN CUNG ỨNG PHẦN ĂN GIẢM CÂN THEO NGUYÊN LÝ: ĂN UỐNG VỪA PHẢI, LỰA CHỌN ĐÚNG ĐẮN VÀ TÔN TRỌNG CƠ THỂ

General information

Contact information


Office address

  • 660 Cộng Hòa P.13, Tân Bình, HCM