Ritaworks

Make the world better with altruistic thoughts and actions

Make the world better with altruistic thoughts and actions

Ritaworks là công ty vốn đầu tư của Nhật Bản, thành lập từ 5/2008. Công ty chuyên phát triển và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ IT như: 

  • CMS cho bệnh viện
  • Nền tảng tài chính cho Tổ chức phi lợi nhuận NPO
  • Dịch vụ database cho bệnh viện

Với thông điệp cùng nhau thay đổi thế giới tốt đẹp hơn bằng những suy nghĩ và hành động vì mọi người, công ty muốn tạo ra môi trường an toàn nhưng thú vị để nhân viên có thể an tâm làm việc, và tự do thể hiện quan điểm, ý tưởng của mình.

Ritaworks đang trong quá trình thành lập chi nhánh tại Việt Nam, sẽ bắt đầu hoạt động từ 9/2020. Vì vậy chúng tôi đang chào đón thêm nhiều nhân tài mới!

Ritaworks}

Ritaworks}

Ritaworks}

Product
CMS for hospital

Fundraising platform for NPO(Non-Profit organization

Database service focusing on hospital

More jobs at Ritaworks

Benefits

Review salary twice a year

PC allowance(Around 1,000,000VND/month)

Japanese language allowance(1,000,000-5,000,000VND)

You can be a start up member of New Japanese start up company

Have chance to go business trip to Japan headquarter

Have opportunity to join own product

The 13th month salary

Public holiday, Annual leave, Social, Health Insurance are in accordance with the Vietnamese Labour

Sponsored for Group party, team building activities

Opportunities to work with talented colleagues in Viet Nam and Japan

Have a fun and flexible working environment in a modern office

Mon-Fri:8:00-17:00