Quasoft

Quasoft

Chất Lượng Để Phát Triển Bền Vững

Chất Lượng Để Phát Triển Bền Vững

Quasoft là công ty cung cấp giải pháp phần mềm quản lý cho các tổ chức, doanh nghiệp và các thành phần kinh tế trong và ngoài nước có nhu cầu triển khai ứng dụng. Giải pháp Quasoft giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa hoạt đông sản xuất kinh doanh, là công cụ hỗ trợ đắc lực, giữ vai trò quan trọng trong mọi hoạt động tổ chức của doạnh nghiệp.

Products
Phần mềm quản lý sản xuất Quasoft MES

Phần mềm quản lý sản xuất Quasoft MES
Phần mềm quản lý bảo trì Quasoft CMMS

Phần mềm quản lý bảo trì Quasoft CMMS
Phần mềm quản lý vật tư Quasoft MMS

Phần mềm quản lý vật tư Quasoft MMS

Website

Location

  • Tầng 9, N2, Tòa Nhà ACCI, 210 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Company size

10-24

Industry

Tech stack

Nationality

Vietnam