QTS - Tổ chức giáo dục đào tạo Australia

QTS - Tổ chức giáo dục đào tạo Australia

Quality Training Solution (QTS) là Tổ Chức Giáo Dục Đào Tạo Uy Tín của Australia. QTS cung cấp chương trình chuẩn quốc gia cho sinh viên Australia và quốc tế.

Các khóa học chuyên về kinh doanh và thương mại nhằm nâng cao kỹ năng trình độ cho người đi làm và chương trình Diploma cùa Australia.

Qua phương pháp Blended Learning (trực tuyến kết hợp hỗ trợ trực tiếp), QTS cho phép người học tiếp cận nền giáo dục tiên tiến nhất thế giới và lấy văn bằng quốc tế mà không cần ra nước ngoài với chi phí vô cùng hợp lý.

QTS - Tổ chức giáo dục đào tạo Australia

Location

  • 86 Phạm Viết Chánh, P.19, Q Bình Thạnh