QSR Group
QSR Group

QSR Group

About us

QSR Group là tập đoàn hoạt động trong lĩnh vực kem và thức ăn nhanh. Hiện tại, công ty chúng tôi đang sở hữu 3 thương hiệu nhượng quyền thương hiệu danh tiếng Dairy Queen, The Pizza Company and Swensen’s.

General information

Industry

Kinh Doanh

Company size

25-99

Nationality

  • United States

    United States

Tech stack

Contact information


Office address

  • 77 Trần Nhân Tôn, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 09, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh