Phòng Dịch Vụ Lao Động VLS
Phòng Dịch Vụ Lao Động VLS

Phòng Dịch Vụ Lao Động VLS

About us

Phòng Dịch Vụ Lao Động VLS là một trong những công ty uy tín nhất trong lĩnh vực xuất khẩu lao động. Chúng tôi luôn đặt quyền lợi của người lao động lên hàng đầu bởi vì niềm tin của khách hàng là điều quan trọng nhất đối với chúng tôi.

General information

Contact information


Office address

  • D14X4 Tập Thể Đại Học Thương Mại, Hà Nội