One Technology Service
One Technology Service

One Technology Service

Cung cấp phần mềm quản lý hệ thống hẹn lịch hàng đầu dành cho spa và salon

About us

Công Ty TNHH One Technology Service cung cấp dịch vụ giúp khách hàng có thể đặt lịch tại các salon làm đẹp, spa, tiệm tattoo, và các dịch vụ tương tự. Dành cho các salon, chúng tôi cung cấp dịch vụ quản lý và theo dõi các lịch đặt từ khách hàng

Benefits

  • Medical and Dental Insurance
  • Bonuses
  • Lunch allowance
  • Cell phone stipend
  • Stocked fridges and pantries - free coffee, cold beverages, snacks
  • Annual Company Outing Trip

General information

Industry

Thương mại điện tử/ Bán lẻ

Company size

10-24

Nationality

  • Vietnam

    Vietnam

Tech stack

Contact information


Office address

  • Số 67 đường số 10, Phường An Lợi Đông, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh