Ngoc Hien PearlFarm

Ngoc Hien PearlFarm

About us

Công ty TNHH MTV Ngọc Trai Ngọc Hiền

Địa chỉ: Tổ 1, ấp Dương Tơ, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang

General information

Contact information


Office address

  • To 1, ấp Dương Tơ, Xã Dương Tơ, Phú Quốc, Kiên Giang