NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

NGÂN HÀNG Á CHÂU (ACB)

Khởi đầu con đường thành công mang dấu ấn của riêng bạn

Khởi đầu con đường thành công mang dấu ấn của riêng bạn

ACB Fintech: we’re building a startup at ACB to serve our millions of customers. We’re looking for exceptional talent to drive growth. Shape the management team that will deliver world-class technology to acquire the next million customers.

Chúng tôi đang bắt đầu một sự khởi động tại ACB để phục vụ hàng triệu khách hàng của chúng ta. Chúng tôi đang tìm kiếm các tài năng đặc biệt để thúc đẩy tăng trưởng. Việc định hình đội ngũ quản lý  sẽ cung cấp các dịch vụ công nghệ hàng đầu thế giới để thu hút được hàng triệu khách hàng tiếp theo.

We’re thinkers and doers, and like people who can be both player and coach.

Chúng tôi là các nhà nghĩ ra ý tưởng và cũng là người thực hiện, và giống như những người khác có thể vừa là người tham gia chơi vừa là huấn luyện viên.

As one of the largest consumer banks in Asia, we’re investing in the leading people, technologies and practices to improve each customer’s financial lives. Join the 11,000 team members at ACB and build the fintech company of the future.

Là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất ở châu Á, chúng tôi đang đầu tư vào đội ngũ nhân sự, thực hành và công nghệ hàng đầu để cải thiện đời sống tài chính của khách hàng. Hãy tham gia cùng 11,000 thành viên của ACB và xây dựng công ty Fintech trong tương lai.

ACB_TopDev_2.jpg
gallery_BOzucN390Xln7QUFCZ6Yh8oZODAmbcmF.jpeg
gallery_6POO4Zr72davwFmpUF0YlT9lKiL3Rh2D.jpeg
gallery_drC1XJFHSV53fSOGf9xIQ5RlrwqF029t.jpeg
gallery_lSwj5Qe7JlwNyZafAAlOkw1cLNgYkd16.jpeg
Website
Location

442 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Company size

Over 1000

Industry
Tech stack
Nationality

Vietnam

Benefits

Thưởng. Tăng lương. Phụ cấp thâm niên.

Bảo hiểm. Chăm sóc sức khỏe.

Máy tính xách tay.

Chế độ nghỉ phép.

Công tác phí. Phụ cấp.

Đào tạo.

Đồng phục.

Du lịch nước ngoài.

ACB hỗ trợ ứng viên phỏng vấn online qua nền tảng của Base E - Hiring và MS Teams.