• Nexsoft là công ty phát triển ứng dụng quản lý từ thời điểm sơ khai của công nghệ thông tin Việt Nam. Công ty đã sản xuất các phần mềm độc đáo được đón nhận như Café-Click, Dr.Lab, NetBiz, Ketoan24, iBusiness.
  • Là một công ty phần mềm nhưng Nexsoft có sự am hiểu sâu sắc về các nghiệp vụ chuyên ngành tài chính, bán lẻ, sản xuất và kiểm địnhCông nghệ phát triển:  ASP.NET, MVC, ASP.NET core Sql Server, Telerik Web API, JAVASCRIPT & CSS, HTML5 Bootstrap/Kendo UI, Angular  Nexsoft có định hướng phát triển lâu dài với sự hợp tác mạnh mẽ của hai đối tác lớn là công ty kiểm toán Expertis và công ty tự động hóa Nhất Tinh
  • www.nexsoft.vn
Benefits

Mức lương hấp dẫn cạnh tranh, lương tháng 13

Môi trường thân thiện, thoải mái

Công việc thử thách sáng tạo